เที่ยวงานพืชสวนโลก  เชียงราย-เชียงใหม่-ลำพูน-ลำปาง-แพร่  วันที่   19-22  มกราคม  2550  3  วัน  2  คืน  ราคาถูกสุดๆ  ผู้ใหญ่  3,900.-  เด็ก(5-12)  3,000.-
ไอลันดพาราไดส์
17 ธ.ค. 2549
เที่ยวงานพืชสวนโลก  เชียงราย-เชียงใหม่-ลำพูน-ลำปาง-แพร่  วันที่   19-22  มกราคม  2550  3  วัน  2  คืน  ราคาถูกสุดๆ  ผู้ใหญ่  3,900.-  เด็ก(5-12)  3,000.-

19  มกราคม 2550  นัดพบที่ห้างโลตัสสาขารังสิต  เวลา  18.30  น.  ออกเดินทางเวลา  19.30  น.  มุ่งหน้าสู่จังหวัดเชียงราย  
20  มกราคม 2550  เที่ยวในจังหวัดเชียงราย   วัดพระธาตุดอยตุง, พระตำหนักดอยตุง, ดอยแม่สลอง, ด่านชายแดนแม่สาย, สามเหลี่ยมทองคำ, วัดร่องขุ่น  เดินทางออกจากจังหวัดเชียงราย  มุ่งหน้าสู่จังหวัดเชียงใหม่  เข้าพักที่โรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่
21  มกราคม. 2550  เที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่   สัมผัสอากาศยามเช้าบนดอยอินทนนท์  จุดสูงสุดแดนสยาม, นมัสการอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย, นมัสการพระธาตุดอยสุเทพ, เที่ยวชมงานพืชสวนโลก  มหกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และเฉลิมฉลองในวโรกาสทรงคลองสิริราชสมบัติครบ  60  พรรษา  ในปี  2549  บนพื้นที่  470  ไร่  มีความหลากหลายของพืชพรรณไม้ต่างๆ  มากกว่า  2,200  ชนิด  จำนวนกว่า  2  ล้าน  5  แสนต้น  ซึ่งนับว่าเป็นมหกรรมพืชสวนเขตร้อนที่สมบูรณ์ที่สุดในโลก  และชมขบวนพาเหรด, รับประทานอาหารพื้นเมือง(ขันโตก)  ชมการแสดง ณ ศูนย์วัฒนธรรม
22  มกราคม  2550  แวะซื้อของฝากที่ตลาดวโรรส, แวะซื้อแวะชมอุตสาหกรรมการทำร่มด้วยกระดาษสาที่บ่อสร้าง, เดินทางสู่จังหวัดลำพูน  เพื่อกราบนมัสการพระธาตุลำพูน, เดินทางสู่จังหวัดลำปาง  เพื่อกราบนมัสการพระธาตุลำปางหลวง, เดินทางสู่จังหวัดแพร่  เพื่อกราบนมัสการพระธาตุช่อแฮ  และเดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

ราคา
ผู้ใหญ่  3,900  บาท/ท่าน   เด็ก(5-12)  3,000  บาท/ท่าน

ราคานี้รวม
เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ  VIP
ค่าที่พัก 2 คืน (โรงแรมรอยัลล้านนา/โรงแรมธารินทร์/โรงแรมฮอลิเดย์อินทร์ หรือระดับเดียวกัน พักห้องละ 2ท่าน  ห้องแอร์
ค่าอาหาร  9  มื้อ  (รวมขันโตก  1  มื้อ)
น้ำดื่มและอาหารว่างระหว่างเดินทาง
ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ  ที่ระบุไว้ในโปรแกรม
ค่าประกันอุบัติเหตุทุกที่นั่ง

สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่  โทร. *, 086-6692103, 084-1397022
http://www.island-paradise.th.gs/