เที่ยวงานพืชสวนโลก ชมวัดร่องขุ่น ช็อปปิ้งแม่สาย สัมผัสเมืองหนาวแห่งสายหมอกที่ภูชี้ฟ้า เดินทาง 29-1 ม.ค. ผู้ใหญ่ 5200 เด็ก 4,700
สลิตา,สุมาลี,ชมน์นิภา
19 ธ.ค. 2549
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 12/903
เที่ยวงานมหกรรมพืชสวนโลกราชพฤกษ์ เชียงใหม่ – ภูชี้ฟ้า 4 วัน 3 คืน เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ  5,200 บาท
(กำหนดเดินทาง 29 ธ.ค. – 1 ม.ค. 50 สนุกกับปาร์ตี้ Count Down เมืองหนาวแห่งสายหมอก)

วันแรก           พร้อมกันที่จุดนัดพบเตรียมออกเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่
***************************************
วันที่สอง        ถึงเชียงราย นมัสการพระธาตุดอยสุเทพ สักการะองค์พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ จากนั้นเดินทางสู่งานมหกรรมพืชสวนโลกตื่นตาไปกับพรรณไม้นานาพรรณมากกว่า 2,200 ชนิดกว่า 2 ล้าน 5 แสนต้น เป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ในปี 2549 และทรงเจริญพระชนม์มายุ 80 พรรษาในปี 2550  ซึ่งนานาประเทศต่างร่วมงานฉลองในครั้งนี้ด้วย อิสระชมงานตลอดวัน ตอนเย็นพบกันนะค่ะ เตรียมกลับที่พักที่เชียงราย หลังอาหารเชิญท่านเที่ยวชมไนท์บาร์ซาในยามค่ำคืน
***************************************
วันที่สาม      ออกเดินทางสู่วัดร่องขุ่นไปชมความงานของสถาปัตยกรรมร่วมสมัยของอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์  จากนั้นขึ้นดอยแม่สลองชมดอยซากุระบานยามหน้าหนาว ชมวิถีชีวิตของชาวเขาเผ่าต่างๆที่อาศัยอยู่กันมาช้านาน ไปเลือกซื้อของกันต่อที่ตลาดแม่สายชายแดนไทย-พม่า หลังช็อปปิ้งกันแล้วมุ่งหน้าสู่ภูชี้ฟ้า ยามค่ำคืนชมการแสดงการเต้นรำของเด็กๆ ชาวเขาเผ่าโม้ง ราตรีสวัสดิ์ (เวลาอาบน้ำไม่ต้องกลัวหนาวนะค่ะ เพราะมีเครื่องทำน้ำอุ่นไว้บริการค่ะ)
***************************************
วันที่สี่        รับรุ่งอรุณวันใหม่ชมพระอาทิตย์ขึ้นกันที่ภูชี้ฟ้า ดินแดนแห่งเมืองหนาวและสายหมอก เพื่อเก็บภาพอันสุดแสนจะประทับใจ ออกเดินทางสู่น้ำตกภูซางเป็นน้ำตกที่เป็นน้ำอุ่นแห่งเดียวในประเทศไทย แวะซื้อของฝากกันที่กำแพงเพชร มุ่งหน้ากลับกรุงเทพฯ......จ้า  
****************************************************
ราคา 5,200 บาทนี้รวม  –ค่ารถตู้ปรับอากาศหลังคาสูงรวมน้ำมันตลอดการเดินทาง –ค่าที่พักจำนวน 2 คืน  (เชียงรายพัก 2 ท่าน/ห้อง, ภูชี้ฟ้าพัก 4 ท่าน/ห้อง) –ค่าอาหาร 9 มื้อ  -ค่าเข้าชมสถานที่ ธรรมเนียมและเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก –ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
ท่านสามารถสอบถามหรือขอโปรแกรมเพิ่มเติ่มได้ที่ 02-4484670,02-8842600  ไม่เว้นวันหยุด 08.00-21.00 น.
www.goodholidaytour.net (กรุณาไปตามลิงค์นี้เพื่อที่ท่านจะได้ชมรายการอย่างละเอียด)