แบตเตอรี่กล้องระเบิด
ออน
8 ก.พ. 2549
ใครเคยได้ยินข่าวเรื่องการระเบิดของแบตเตอรี่ OSKAR บ้างครับ