ถามผู้รู้
เดย์
22 ธ.ค. 2549
ผมมีกลอง 4+1  หากจะเปลี่ยนหนังกลองยกชุด 5 ใบ  เป็น pearl yamaha tama อื่น ๆ  เสียงจะดีขึ้นหรือไม่
ถามดังนี้
1.ราคาแต่ละยี่ห้อแต่ละ ใบ ราคากลางอยู่ที่เท่าไหร
2. ซื้อจากร้านอะไร หากมีเบอร์ขอด้วยขอบคุณากครับ