ขายคอมพิวเตอร์
nitt

9 ก.พ. 2549
ต้องการขายคอมพิวเตอร์มีหลายราคา