สำนักกฎหมายกิตติทนายความ(kitti law office) รับว่าความ จดทะเบียนบริษัท เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ทำ-ตรวจสอบบัญชี work permit
กิตติ นวอนุรักษ์
24 ธ.ค. 2549
เราให้บริการงานทางด้านกฎหมาย รับว่าความ จดทะเบียนบริษัท ห้างร้าน เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ขอใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว ทำ-ตรวจสอบบัญชี ( ปิด/เซ็นงบดุล ) ติดต่อหน่วยงานทางราชการ  เป็นนายหน้าซื้อขายที่ดิน Legal service for foreigners in Thailand. Lawyers. Company registration. Patent & trademark. Work permit. Accounting & audit. Government organization *s. Property * agent. ติดต่อ: กิตติ นวอนุรักษ์ โทร: 0-29449685. 0-19272773. fax: 0-25102563. email: thaicounsel@hotmail.com  http://www.kittilaw.com