บริการทำความสะอาดบ้าน เริ่มต้นที่ 200 บาท
Maid Thai Service
26 ธ.ค. 2549
บริการทำความสะอาดบ้าน เริ่มต้นที่ 200 บาท

สามารถทำงานแทนแม่บ้านเดิมของท่านที่อาจจะป่วยไม่สามารถทำงานได้, ลางาน หรือครอบครัวที่ไม่เคยมีแม่บ้าน * แต่ไม่ต้องการทำงานบ้านด้วยตัวเอง *

เหนื่อยกับการทำงานบ้าน? เราช่วยคุณได้!
เรารับทำความสะอาดบ้านของท่าน ด้วยการบริการแบบคนพิเศษ
เราใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดคุณภาพสูง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เรามีบริการแบบประจำ รายอาทิตย์ รายสองอาทิตย์ และรายเดือน หรือบริการแบบครั้งเดียวจบ เช่น การย้ายบ้านใหม่ ย้ายเข้า ย้ายออก ด้วยราคาเริ่มต้นที่ 200 บาท (บริการเฉพาะ เสาร์-อาทิตย์)

การปฏิบัติงานของเรา
Maid Thai Service ได้จัดเตรียมรายละเอียด และรายการทำความสะอาดพื้นฐาน (check list) ไว้ให้แก่ท่านแล้ว 44 รายการ แต่อย่างไรก็ดี เรายึดความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก โดยลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยน ลดหรือเพิ่มเติมงานบางอย่างได้ตามความต้องการ เพื่อมุ่งสู่ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ
ในเวลาปฏิบัติงานโดยปกติ เราจะมีพนักงาน 2 คน อยู่ที่บ้านท่าน
- หัวหน้าทีม (Team Captain) และ
- ลูกทีม (Team Member)
ในบางสถานะการณ์อาจจะมีเพิ่มพนักงานเป็น 3 หรือ มีแค่เพียง 1 คน แล้วแต่กรณี ยกตัวอย่างเช่น  ถ้าต้องการการทำความสะอาดแบบเร่งด่วน เราอาจจะจัดส่งพนักงาน 3 คน แต่ถ้าบ้านของท่านเล็ก ๆ พนักงาน 1 คน ก็อาจจะเพียงพอแล้วที่จะทำงานเสร็จในระยะเวลาอันสั้นได้เช่นกัน

เราจะปฏิบัติงานไปพร้อม ๆ กับท่าน และอยู่ภายใต้การเฝ้ามองของท่าน เพราะเราตระหนักในความเป็นส่วนตัว และขอขอบคุณในความเชื่อมั่น และความไว้ใจให้เราเข้าไปปฏิบัติงานภายในบ้านท่าน

"ใส่ใจความสะอาด ไว้ใจใน Maid Thai Service"
Modern Quality Cleaning Services

โทรหาเพื่อนัดประเมินราคา ฟรี!
Tel. 089-384-3741
maidthai@gmail.com
http://maidthai.somee.com