ต้องการรับงาน
tickmum

27 ธ.ค. 2549
รับงานเขียนแบบและออกแบบ งานอาคารทั่วไป งานด้านวิศวกรรมโยธา
มีวิศวกรระดับ ภย.และสย.ให้สนใจติดต่อกลับได้ที่0892785563 คุณติ๊กหรือที่
E- mail/hometick@hotmail.com - tick_porn@*.com