สำนักงานทนายความ ทนายความ กฎหมาย จดทะเบียน เร่งรัดหนี้ สืบทรัพย์ บังคับดี
สำนักกฎหมาย ฐานนิติ
19 ม.ค. 2550
สำนักกฎหมายฐานนิติ
www.thanniti.com
เลขที่ 744 ถนนรามอินทรา (ตรงข้ามห้างแฟชั่นไอร์แลนด์)  แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
10230 โทรศัพท์: 02-918-1313, 085-8*-9595 , โทรสาร: 02-91813*

สำนักกฎหมายฐานนิติ ก่อตั้งมากว่า 10 ปี โดยทีมงานนักกฎหมายวิชาชีพ  ต่อมาปี พ.ศ.2546  ได้รับการ
ขึ้นทะเบียนเป็นสำนักงานทนายความ เลขที่ *34/2546 ตามประกาศของนายทะเบียนสภาทนายความ
ฉบับที่ 2/2546 วันที่ 2 กันยายน 2546 โดยให้บริการงานกฎหมายทุกประเภท อาทิ

1. รับปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาข้อกฎหมาย ฟรี
2. รับว่าความทั่วราชอาณาจักร
3. รับฟ้องคดีแพ่ง คดีอาญา คดีครอบครัว คดีมรดก คดีเวนคืน และคดีอื่นๆ ทุกประเภท
4. รับเจรจาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
5. รับให้การต่อสู้คดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย และคดีอื่นๆ ทุกประเภท
6. รับสืบทรัพย์และบังคับคดี
7. รับติดตามทวงถาม เร่งรัดหนี้สินตามกฎหมาย
8. รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด


หมายเหตุ  
1.งานเร่งรัดหนี้ งานสืบทรัพย์และบังคับคดี (ตามข้อ.6 และข้อ.7 ) สำนักงานคิดค่าจ้างและค่าใช้จ่าย
แยกเป็น 2 กรณี

กรณีแรก  ถ้าผู้ว่าจ้างไม่ประสงค์จะชำระเงินค่าใช้จ่ายเหมาและค่าธรรมเนียมใดๆ  สำนักงานคิด
ค่าจ้าง 50 % ของจำนวนเงินที่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาหรือโจทก์ หรือผู้ว่าจ้าง ได้รับชำระมาตามจริง  
 
กรณีที่สอง ถ้าผู้ว่าจ้างชำระเงินค่าใช้จ่ายเหมาและ ค่าธรรมเนียมต่างๆ สำนักงานคิดค่าจ้าง20-30%
ของจำนวนเงินที่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษา หรือ โจทก์ หรือผู้ว่าจ้าง ได้รับชำระมาตามจริง  

2.งานจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด
สำนักงานคิดค่าจ้าง 5,000 – 10,000   บาท

ดังนั้น หากท่านประสงค์ให้สำนักงานดำเนินงานกฎหมาย หรือปรึกษาปัญหากฎหมาย โปรดติดต่อสำนักงาน
ตามที่อยู่ดังกล่าวข้างต้นหรือติดต่อหัวหน้าสำนักงาน  มือถือ. 058-8*-9595,02-918-1313 ,
www.thanniti.com, e-mail-thaicyberlaw@*.com
ทีมงานของสำนักงานทุกคนพร้อมให้บริการแก่ท่านได้ทันที