รับเปลี่ยนกุญแจโต๊ะทำงาน , ตู้เอกสาร
คุณวรรณเพ็ญ
23 ม.ค. 2550
รับเปลี่ยนกุญแจโต๊ะทำงาน, ตู้เอกสาร , ตู้ล็อคเกอร์ และเปลี่ยนลูกล้อเก้าอี้ รับทั้งเฟอร์นิเจอร์สำนักงานเหล็ก และเฟอร์นิเจอร์ไม้ สนใจติดต่อ คุณวรรณเพ็ญ
โทรศัทพ์มือถือ 089 - 6705390