รับสอนเทนนิส เรียนสนุกเป็นไว 08-4008-2239 ครูมด
นก
24 ม.ค. 2550
รับสอนเทนนิส ในเขตฝั่งธนทั้งหมด เรียนสนุก เป็นไว 10 ชั่วโมง 3,000 บาท เรามีครูสอนทีผ่าน การอบรมโค้ช และมีประสบการณ์สอน ทั้งเดียวและกลุ่ม สอบถามรายละเอียด ได้ ตลอด 24 ชั่วโมง 08-6372-6875 08-4008-2239 ครูมด และทีมงาน คอบคุณครับ