รับสอนเทนนิส 0-6321-6647 คูรมด
rambo

9 ก.พ. 2549
รับสอนเทนนิส เรียนสนุกเป็นไว ภายใน 10 ชม.
0-6321-6647 ครูมด สอนในเขตฝั่งธนทั้งหมด
เรามีกิจกรรม ชมรม รองรับสำหรับท่าน ที่ตีเป็นแล้ว
โดยทีม งานสอน ที่ผ่านการอบรมโค้ช และมีประการณ์ในการแข่งขัน
http://www.tennisismylife.net