เปิดหลักสูตรอบรมผู้ช่วยเภสัชกรร้านยา
ศิษฎิกร
25 ม.ค. 2550
เปิดหลักสูตรอบรมผู้ช่วยเภสัชกรร้านยา เหมาะสำหรับบุคคลากรทางการแพทย์และผู้สนใจทั่วไปรายละเอียดวิทยากรอบรม: เภสัชกรหญิง จิรัชฌา อุดมชัยสกุล

ผู้มีประสบการณ์การฝึกอบรมพนักงานบริษัทที่มีชื่อเสียงและเป็นผู้เรียบเรียงหลักสูตรผู้ช่วยเภสัชประจำร้านยา

เปิดอบรมมาแล้วมากกว่า6ปี มีผู้ผ่านการอบรมมากกว่า500ท่าน

ซึ่งประกอบด้วยบุคคลากรทางการแพทย์และบุคคลทั่วไปที่ต้องการความรู้เพิ่มเติมดูรายละเอียดได้ที่

http://www.siddhikorn.comหลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

*เภสัชกรที่ต้องการประมวลความรู้ในการบริหารร้านยาอย่างเป็นระบบ หรือทบทวนความรู้

*บุคคลากรทางการแพทย์ที่ต้องการทบทวนความรู้เรื่องยา

*นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่ต้องการศึกษาความรู้ด้านยา

*ผู้ช่วยร้านยาและผู้ที่เกี่ยวข้องกับร้านยา

*พนักงานบริษัทยา ผู้แทนขายยา Medical Representative

(สามารถเลือกอบรมเฉพาะหัวข้อที่ตนเองต้องการได้)

*ผู้ที่กำลังหางานหรือผู้ที่สนใจงานด้าน ผู้แทนขายยา Medical Representative ผู้ช่วยเภสัชประจำร้านยาระยะเวลาการอบรม

(เปิดอบรมต่อเนื่องตลอดปี)

1.ระยะเวลาอบรม เป็นเวลา*วัน รุ่นวันเสาร์ เวลา09.00-17.00น. วันอาทิตย์เวลา 08.00-16.00น.

2.ฝึกงานภาคปฎิบัติ(ส่วนเสริม) วันเสาร์ เวลา17.30-20.00น.จำนวน10ครั้ง/25ชั่วโมง

สามารถเข้าอบรมในระหว่างรุ่นได้ เพราะเนื้อหาจบในตอนโครงสร้างของเนื้อหา

1. สรีรวิทยา และหน้าที่ทำงานของอวัยวะต่างๆ2. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโรคทั่วไปที่พบในร้านยา3. ความรู้เกี่ยวกับยา กลไกการออกฤทธิ์ของยาที่สามารถรักษาโรคได้ โดยเน้นยาที่ ใช้ในร้านยา4. ความรู้เกี่ยวกับวิตามิน แร่ธาตุ สมุนไพร และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร(แนวทางเพื่อสุขภาพที่ดี)5. แนวทางการซักถามและการจัดยาเบื้องต้นของโรคต่างๆ ฯลฯติดต่อ ศิษฎิกร ( อบรมผู้ช่วยเภสัชกร )

306/40 ถ.ริมคลองประปาฝั่งขวา แขวงบางซื่อ  เขตบางซื่อ  กทม. 10800

โทร.   02-910-5398 กด 1  081-931-1956

Fax.   02-910-5398        

e-mail  *@siddhikorn.com