รับจดทะเบียนบริษัท 9,200 บาท ห้าง 3,900 บาท (รวมค่าธรรมเนียม+ขอเลขผู้เสียภาษี+จดทะเบียนvat)  ฟรี..ตรายาง..ฟรี.....ทำบัญชี เดือนแรก  รับทำบัญชี เริ่มต้นที่ 1,500  บาท  รับปิดบัญชี  ตรวจสอบบัญชี
สำนักงาน โปร.เบสท์. แอ็คเคาท์ติ้ง
2 ก.พ. 2550
สำนักงาน โปร.เบสท์. แอ็คเคาท์ติ้ง ยินดีให้บริการ
บริการงานจดทะเบียน
- รับจดทะเบียนบริษัท 9,200 บาท (รวมค่าธรรมเนียม+ขอเลขผู้เสียภาษี+จดทะเบียนvat)
- รับจดทะเบียนห้าง 3,900 บาท (รวมค่าธรรมเนียม+ขอเลขผู้เสียภาษี+จดทะเบียนvat)
 *****จดทะเบียนห้างฯหรือบริษัท    ฟรี......ตรายาง......ฟรี.....ทำบัญชี เดือนแรก  
- รับจดทะเบียนร้านค้า คณะบุคคล 1,500 บาท (รวมค่าใช้จ่ายต่างๆแล้ว)
- รับจดเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ กรรมการเข้าออก เปลี่ยนอำนาจกรรมการ วัตถุประสงค์ เพิ่มทุน ค่าบริการ 2,000 บาท
- จดบัตรผู้เสียภาษี และทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 1,000 บาท
- รับขึ้นทะเบียนประกันสังคม  ค่าบริการ  1,000   บาท

บริการงานด้านบัญชี
- รับจัดทำเอกสารบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ลงบัญชี จัดทำสมุดบัญชี รายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนตามกฎหมาย
- จัดทำสมุดบัญชี และปิดงบการเงิน ตามที่กรมสรรพาการกำหนดนิติบุคคลมีหน้าที่จัดทำ
- จัดทำบัญชี UPDATE เดือนเพื่อวางแผนให้ลูกค้าเสียภาษีให้ถูกต้องและประหยัดที่สุด
- จัดทำรายงานภาษีและแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30 ทุกเดือน
- จัดทำรายงานสต็อคสินค้า และรายงานกำไรขั้นต้นของสินค้าในแต่ละชนิด
- จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินเดือนทุกเดือน ภ.ง.ด. 1 (พร้อมคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย)
- จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย เช่น ภ.ง.ด 3,53
- จัดทำงบการเงินส่งให้ทุกเดือน  รวมถึงงบกระแสเงินสด เพื่อให้ผู้บริหารไว้ใช้ในการตัดสินใจ
- จัดทำรายงานภาษีครึ่งปีและประจำปี ภ.ง.ด.51 และ ภ.ง.ด.50
- ฟรี ให้บริการรับปรึกษาและให้คำแนะนำในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด.90,91และ 94 ของกรรมการและพนักงานบริษัท
-  ดำเนินการแก้ปัญหาบัญชีและให้คำปรึกษาภาษี
- จัดการเกี่ยวกับปัญหาบัญชี เคลียร์บัญชี โอนงานจากสำนักงานบัญชีเดิม
- บริการขึ้นทะเบียนประกันสังคม ยื่นแบบเงินสมทบรายเดือน
- บริการรับตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้สอบบัญชีภาษีอากร วางระบบบัญชี บริการเกี่ยวเนื่อง
ค่าบริการ พิจารณาจากลักษณะและปริมาณของเอกสาร และการปฏิบัติงานเป็นหลัก  ราคาเริ่มต้นที่ 1,500  บาท  

3. บริการงานสอบบัญชี
- รับปิดบัญชีรายปี  พร้อมยื่นงบการเงิน  และจัดทำ ภงด.50
- ให้บริการตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับบริษัท และห้างหุ้นส่วนขนาดใหญ่
- ให้บริการตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีภาษีอากร  สำหรับ
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขนาดเล็ก(ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5ล้าน) ในราคามิตรภาพที่คุณพอใจ

***สนใจอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติม   ติดต่อ  คุณพจนาถ   /คุณพงษ์กุล

- สำนักงานให้บริการโดยผู้มีความรู้ด้านบัญชีและภาษีอากร ประสบการณ์กว่า  16 ปี  มีสำนักงานเป็นหลักแหล่ง  การจัดเก็บเอกสาร
เป็นระเบียบ   มาพบเพื่อปรึกษาที่สำนักงานได้  มีพนักงานรับ-ส่งเอกสาร ให้บริการทั่วกรุงเทพและปริมณฑล
สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงาน โปร.เบสท์. แอ็คเคาท์ติ้ง
โทร. 086-792-8789 , 083-053-4048, ,086-404-1460, 081-401-9387 โทรสาร 0-2487-5430
80/437 หมู่บ้านปริญลักษณ์   หมู่ 6  แขวงแสมดำ  เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
E-mail address  :   Probestaccounting@gimail.com