รับซื้อการ์ดจอคอมพิวเตอร์
วสันต์  ผาสุข
8 ก.พ. 2550
รับซื้อมากนะ    ด่วนครับ