ขายเครื่องเก็บเงิน XE-A301
บจก.แมสโอเอ เทรดดิ้ง
28 เม.ย. 2549
พิมพ์ไทย รายงานภาษาไทย
เปิดธุรกิจ มินิมาร์ท ร้านถ่ายรูป ตัดสต๊อกที่ Com ต่อ คอมพิวเตอร์ระบบ Online ตัดสต๊อกวัตถุดิบ ณ.จุดขาย
ราคาพิเศษ 17,500 บาท
คุณสมบัติ
1. พิมพ์เร็ว 14 บรรทัด/วินาที ใช้กระดาษ 2 ม้วน
2. พิมพ์รูปโลโก้ร้านที่บิล ขาย 1,800 รหัส 99 แผนก
3. รายงานขายรายวัน,รองรับการขายหลายระบบ
4. สามารถส่งยอดไปคอมพิวเตอร์ระบบ Online หรือ RS232
5. โปรแกรมต่อคอม สามารถตัดสต๊อก,ตัดสต๊อกวัตถุดิบ,คำนวณกำไร ที่สาขา
6. ปรับราคาขายที่สาขาโดยส่งราคาจากสำนักงานใหญ่ไปที่เครื่องเก็บเงินที่สาขา
สนใจติดต่อที่เบอร์โทร 02-8159750-60