ขายเหมาพ่อ-แม่พันธ์12ตัว (ด่วน)
peakman
17 ก.พ. 2550ขายเหมาพ่อ-แม่พันธ์*ตัว (ด่วน)
bulldog พ่อ1 แม่3
บีเกิ้ล แม่4
boston แม่1
golden พ่อ1 แม่1
บูลเทอเรีย พ่อ1
ราคา 46,000 บาท และยังมีอีกมาก โทร 085-9336399  24ชม  PEAK.