เที่ยงเมืองจีน
moom
14 ก.พ. 2549
1 อยากไปเที่ยวเมืองจีน เดือนพฤษภาคม...ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน และอื่น ๆ 4-5 วัน ราคาประหยัด...มีบริการที่ใดบ้าง ราคาเท่าไร?
2 ห้องพักโรงแรม ห้องนอนคู่ พัก 3 คนได้ไหม ? (พ่อ แม่ ลูก)

moomarang82@hotmail.com