ขายลูกสุนัขไทยหลังอาน สีสวาด
เบิร์ด
3 มี.ค. 2550
อายุ 3 เดือน เพศเมีย ไม่มีปัญหาเรื่องขน
เพราะสุนัขเป็นขน 2 ชั้น เมล์มาขอดูรูปก่อนได้นะครับ
หรือติดต่อ 081-2678404