ขายคอมยังดีราคาคุยกันได้
หนุ่มซ่าส์ ใจเดียว

14 ก.พ. 2549
คอมพึงใช้ได้ 1 ปี ยังมีเหลือประกันอีก 3 ปีประกันทุกสิ้นส่วนของเครื่อง