อุปกรณ์งานฉีดพลาสติค,สินค้าในโรงงานอุตสาหกรรม ทุกชนิด
ie
16 มี.ค. 2550
อุปกรณ์งานฉีดพลาสติค,สินค้าในโรงงานอุตสาหกรรม ทุกชนิด

INDUSTRIAL EQUIPMENT CO.,LTD.    เป็นผู้ขายอุปกรณ์ต่างๆในโรงงานฉีดพลาสติค และโรงงานทั่วไป เช่น โมลด์แคลมป์, solid state relay,   ฮีทเทอร์,    จุกยางโรบ็อท, ท่อดูดเม็ดพลาสติคและฟิลเตอร์ของเครื่องออโตโหลดเดอร์,เครื่องฉีดพลาสติค  เครื่อง extruder, hopper, mold temp, robot,  อุปกรณ์จิ๊กฟิกซ์เจอร์, งานชิ้นส่วนต่างๆ,  ฯลฯ  และรับจัดหาอุปกรณ์โรงงานให้เช่น lubrication, mechanical components, electricalบางชนิด, hand tools, logistic equipment, ventilation, ลูกขัด,  โดยคัดเลือกสินค้าให้ตรงตามความต้องการทุกเกรด     สอบถามเพิ่มเติมที่   มือถือ 084-644-1880 หรือ   email:  ie2550@*.com , ie2006@*ook.com
ติดต่อรายละเอียดทาง แฟกซ์ /fax 02-152-4*9