ต้องการขาย โทรศัพ N-73 N-97 มือ1 ถูกมาก
telห

25 มี.ค. 2550
ต้องการขาย โทรศัพ
N-73  ราคา เครื่องละ *,000 บาท
N-97  ราคา เครื่องละ  *, 000 บาท
มือ1 ถูกมาก
ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม
ที่  art_thaimc@hotmail.com