รับทำหนังสืออนุญาตทำงาน & วีซ่า คนต่างประเทศ
คุณหลิว 081-645-3597
27 มี.ค. 2550
รับทำหนังสืออนุญาตทำงาน และ วีซ่าสำหรับคนต่างประเทศ ที่มาธุรกิจ
ในเมืองไทย หรือมากับครอบครัว  และวีซ่าอื่น ๆ หลายประเภท ติดต่อ
คุณหลิว 081-645-3597  02-618-2432