รับสอนการผลิตเครื่องสำอาง การสกัด โดยกระบวนการเภสัชกรรมเทคโนโลยีที่ถูกต้อง ราคาประหยัด
ไพรพฤกษ์
28 มี.ค. 2550
รับสอนการผลิตเครื่องสำอาง การสกัด โดยกระบวนการเภสัชกรรมเทคโนโลยีที่ถูกต้อง ราคาประหยัด
มีภาคทฤษฎีพิ้นฐาน และภาคปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักวิชา เรียนระยะสั้น จบแล้วมีใบรับรอง
สามารถนำไปประกอบอาชีพได้เลย มีที่ปรึกษาในการจัดหาวัตถุดิบ แหล่งจำหน่าย
ยินดีรับผลิตและเป็นที่ปรึกษาสำหรับร้านสปา หรือ
ผลิตเครื่องสำอางในแบรนด์ของคุณอย่างมั่นใจตามสูตรที่ลูกค้าต้องการ
โดยทีมงานวิจัยและพัฒนา ควบคุมโดยอาจารย์แพทย์-เภสัชกรปริญญา
สอบถามรายละเอียด 02-9258736 หรือ 08-41587033