มีลูกหมาไซบีเรี้ยนขายสายพันธ์ดีโครงสร้างแข็งแรงมีหลายตัวให้เลือก
น้องมาตา
29 มี.ค. 2550
ไซบีเรียนฮัสกี้   วัคซีนแล้ว อายุประมาณ48วันแข็งแรง สีเทา ,แดง มีเพ็ดเต็มใบราคา *,000-14,000
ใครที่สั่งลูกปอมไว้ตอนนี้มีตัวผู้ วัคซีนแล้วแข็งแรงมาก