น่าสะสม
คุณชัยณรงค์
30 มี.ค. 2550
ขายงาช้างยาวข้างละ103ซม.หนักข้างละ9.5กก.เส้นรอบฐานข้างละ33ซม.สนใจติดต่อคุณชัยณรงค์  0837 101 161