องค์ท้าวจตุคามรามเทพ
ป๋อง
30 มี.ค. 2550
จตุคาม รุ่นโคตรเศรษฐี ให้เช่า มีจำนวนจำกัด พุทธาพิเษกแล้ว อย่างดี
ราคา 2,500.- บาท มีไม่ถึง 10 องค์ 01-618-0621