เบอร์ ดีแทค สวยมาก 081-4444234 และ 081-3451234
ชเนตตี เรฮัค
30 มี.ค. 2550
ขาย เบอร์ ดีแทค สวยมาก 081-4444-234 และ 081-345-*34 สนใจโทรด่วน