ขาย สารละลายไคโตซานคุณภาพเกรด A ชนิดเข้มข้น ราคาถูก
บัณฑิตา
31 มี.ค. 2550
จำหน่ายไคโตซสน เกรด A ปลีกและส่ง ไคโตซาน เข้มข้น (โอลิโกเมอร์) ราคากันอง เหมาะสำหรับใช้การผลิตพืชและสัตว์ พร้อมจัดส่งให้ทั่วประเทศ สนใจติดต่อ E-Mail bunditpraw@hotmail.com