โปรแกรมร้านเช่าหนังสือ
บ.โซลูชั่นบิสซอฟต์ จำกัด
2 เม.ย. 2550
เช่าทีหลัง
ใช้สำหรับบริหารกิจการร้านหนังสือเช่า เพื่อให้เกิดความสะดวกในการยืมคืน ผ่านการพัฒนาจากการใช้งานจริงมายาวนานตั้งแต่ปี 2543 ทำให้ตรงกับความต้องการของร้านหนังสือเช่ามากที่สด รวมถึงการใช้งานง่ายและเข้าใจได้เร็ว ทำให้ลูกค้าเกิดความสะดวกในการใช้บริการ   รองรับจำนวนหนังสือและลูกค้าไม่จำกัด มีความสามารถในการพิมพ์รหัสบาร์โค้ดสำหรับติดหนังสือ พิมพ์บัตรสมาชิกที่มีรหัสบาร์โค้ดได้    รองรับการทำงานจากพนักงานหลายคน ตรวจสอบการทำงานของพนักงานแต่ละคนได้ว่า ได้ทำงานอะไรไปบ้าง

-การทำงานประจำวัน : เช่ายืม คืน ค้นหาหนังสือ ส่วนลดค่าเช่า
- ตรวจประวัติการเช่าหรือ ประวัติค้างส่ง ค้นหาหนังสือจากประวัติเช่าได้
-สามารถพิมพ์บาร์โค้ด ( Barcode ) ติดหนังสือและบัตรสมาชิกได้เอง เพียงแค่กำหนดรหัสที่ต้องการได้ไม่จำกัดจำนวน
-เชื่อมต่อกับเครื่องอ่านบาร์โค้ดได้อัตโนมัติ (การเชื่อมต่อกับเครื่องเก็บเงินสด หรือ เครื่องอ่านลายนิ้วมือ กรุณาแจ้งความจำนง)
-การเพิ่มหนังสือเข้าใหม่ที่รวดเร็ว
-เพิ่มสมาชิกใหม่รวดเร็ว เพียงบันทึกแค่ชื่อเท่านั้นก็ทำงานต่อได้ แล้วค่อยมาบันทึกเพิ่มเติมในภายหลัง
-ระบบป้องกันโดยใช้ username และ password ที่เจ้าของหรือผู้ดูแลระบบตั้งค่าให้เท่านั้น
-ระบบบันทึกค่าใช้จ่ายพร้อมรายงานสรุปและรายงานแสดงรายละเอียด
-กราฟแสดงสถิติการเช่าต่อชั่วโมง และต่อวัน เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลไปประยุกต์กับการคิดโปรโมชั่นที่เหมาะสม
-ส่วนของ admin เพื่อตรวจสอบภาพรวมของการทำงาน เช่น ตรวจสอบการทำงานของพนักงานแต่และกะ ตรวจสอบการเช่ายืม เงินประกัน
-รายงานสำคัญต่างๆ และสามารถเลือกเครื่องพิมพ์ก่อนใช้งานได้ : หนังสือถูกเช่ามากที่สุด สมาชิกเช่าหนังสือมากที่สุด แต้มสะสมสมาชิก สรุปค่าใช้จ่าย(แบบสรุป) สรุปค่าใช้จ่าย(แบบรายละเอียด) หนังสือค้างส่ง หนังสือใหม่ หนังสือไม่เคยถูกเช่า สรุปรายได้จากการให้เช่าหนังสือ รายละเอียดรายได้จากการให้เช่าหนังสือ สรุปค่าเช่าค้างชำระ สรุปเงินประกันเข้าออก รายละเอียดเงินประกันคงเหลือ รายชื่อสมาชิก รายชื่อหนังสือทั้งหมด หนังสือใหม่เข้าร้าน
-***สามารถโอนข้อมูลจาก bkrent ได้ โดยส่งไฟล์ maindata มาเพื่อให้ทางเราสร้างโปรแกรมสำหรับโอนข้อมูลให้ เมื่อคุณพร้อมก็ลงโปรแกรมของเราและนำฐานข้อมูลเดิมมาโอนผ่านในเวลาไม่เกิน 30 นาทีก็ใช้งานได้ทันที ***