โปรแกรมส่ง SMS ที่ดีที่สุดของคนไทย
www.ipidea.com
4 เม.ย. 2550
โปรแกรมส่ง SMS ที่ดีที่สุดของคนไทย เพียงข้อความละ 1 บาท ท่านก็ส่งสามารถส่งข้อความไปให้กับคนรัก เพื่อน ลูกค้า ฯลฯ ได้อย่างง่าย สะดวกและรวดเร็ว

คุณสมบัติและข้อดีของระบบ
1. ส่งถึงโทรศัพท์มือถือทุกระบบในประเทศไทย.....
2. เติมเงินหนึ่งครั้งมีอายุการใช้งานยาวนานถึง 1 ปี
3. สามารถส่งข้อความเป็นรายบุคคลและแบบกลุ่มได้
4. มีสมุดบันทึกเบอร์โทรที่ใช้งานง่าย
5. มีระบบตั้งเวลาส่งข้อความล่วงหน้า
6. ผู้รับข้อความจะเห็นว่า ข้อความส่งออกจากเบอร์มือถือของท่านเอง
7. มีบริการกำหนดชื่อผู้ส่งเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ
8. มีระบบ API รองรับการเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อกับระบบของเรา

สนใจติดต่อ  0-2694-3394 หรือ  http://www.ipidea.com/index.asp?catid=9&contentID=10000004&getarticle=21