สำนักงานไทยแท็กแอนด์ แอคเคาท์ติ้ง บริการบัญชี จัดทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี สอนบัญชี วางแผนภาษี วางระบบบัญชี จดทะเบียนบริษัท โทร 083-9042420
วัฒนา
7 เม.ย. 2550
สำนักงาน ไทยแท็ก แอนด์ แอคเคาท์ติ้ง มีบริการด้านบัญชีและภาษีดังนี้
*จัดทำบัญชี ทำบัญชีรายเดือน ปิดงบการเงินประจำปี
*ตรวจสอบบัญชีของนิติบุคคล บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด
*ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ยื่นประกันสังคม
*รับปรึกษาปัญหาภาษี ปัญหาบัญชี ปรึกษาฟรีผ่าน e-mail : watboon@gmail.com
*วางระบบเอกสาร ระบบบัญชี และวางแผนภาษี
*รับสอนวิชาบัญชี การเงิน และภาษีอากร
*รับจดทะเบียนบริษัท ห้าง ร้าน จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
บริการด้วยความรู้และประสบการณ์ในวงการบัญชีและภาษี ติดต่อได้ที่ 083-9042420  www.thaitac.com