อบรมการทำกระเป๋าผ้าไหมสตรีแฮนด์เมด
A Chance Learning
17 ก.พ. 2549
อบรมการทำกระเป๋าผ้าไหมสตรีแฮนด์เมด
สถาบันเอชานซ์ (A Chance Learning) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำกระเป๋าสตรีผ้าไหม  ประกอบด้วย การขึ้นแบบ   การเลือกวัสดุอุปกรณ์  ประเภทของผ้าไหม  การขึ้นรูปกระเป๋าตามตัวอย่าง  การตกแต่งแบบ  ปฏิบัติการเย็บกระเป๋าถือผ้าไหมและกระเป๋าสตางค์ผ้าไหมด้วยตัวเอง เรียนวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2549  เวลา 9.00 – 15.00 น. ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท รวมเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ อาหารว่าง และอาหารกลางวัน  พร้อมรับผลิตภัณฑ์ที่ทำแล้วกลับบ้าน

สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่โทร. 0-29334597-8 หรือ www.achance.co.th