รับสมัครเซลส์
บุษยมาศ
11 เม.ย. 2550
ทางบริษัทต้องการรับสมัครช่างซ่อมเครื่อง UPS และเซลส์(ญ) มีรถยนต์เป็นของตนเอง สอบถามโทร.029065730-1,0816347074,0846595665