ขายเครื่องสำรองไฟฟ้า
บุษยมาศ
11 เม.ย. 2550
ทางบริษัทมีสินค้ามาเสนอเช่น เครื่องสำรองไฟฟ้า,เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า,ไฟฉุกเฉิน,แบตเตอรี่,หลอดยูวี,หลอดอินฟาเรด,รับสร้างเครื่องยูวี,รับซ่อมเครื่องดังที่กล่าวมา โทร.0-29065730-1,084-659-5665,081-634-7074