สอนพิเศษ ศิลปะสำหรับเด็ก โทร.081- 3482206
ชุติกานต์
14 เม.ย. 2550
สอนพิเศษ ศิลปะสำหรับเด็ก โทร.081- 3482206
  “มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้   เด็กๆมีความสุข
      และ สนุกกับการที่ได้คิด....แล้ว...สร้างสรรค์ผลงาน
        ด้วยเทคนิคต่างๆ ......มากกว่า........... การวาดแล้วระบายสี
      ดังนั้นในหลักสูตรจึงประกอบไปด้วย สื่อการสอนต่างๆมากมาย ”
ลักษณะการสอน  รับสอนเป็นหลักสูตร ( 1  หลักสูตร 6 - 8 ครั้ง )
รับสอน 1.ทั้งที่บ้านหรือนอกสถานที่ของผู้ปกครอง     ( สามารถจัดกลุ่มเองได้ )
2. เรียนที่บ้านครู มีที่พุทธมณทล สาย 4   หมู่บ้านอยูในเครือ แลนด์ แอน เฮาส์ จอดรถสะดวก
3. เรียนที่ สีลม
*** ต้องแจ้งเวลาเรียนล่วงหน้าทุกครั้ง ***

--------------------------------------------------------------------------
รับสอนพิเศษ   1.  สอนเทคนิคการระบายสีน้ำ ครั้งละ 200 บาท หากท่านมี  อุปกรณ์   8 ครั้ง
ครั้งละ 250 บาท หากท่านไม่มี  อุปกรณ์  8 ครั้ง
2. สอนเทคนิคการระบายสีบาติค ครั้งละ 300 บาท หากท่านมี  อุปกรณ์  5 ครั้ง
ครั้งละ 500 บาท หากท่านไม่มี  อุปกรณ์  5 ครั้ง
3 . วิชาหลักศิลป์ สำหรับการสอบเข้า  สาขาการออกแบบเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย,จิตรกรรม
เงื่อนไข  
1.ราคาที่กำหนดต้องมาเรียนที่บ้านครู  ที่ จรัลสนิทวงศ์ หรือ ที่พุทธมณทล สาย 4  
2. ต้องแจ้งเวลาเรียนล่วงหน้าทุกครั้ง ***
3.ไม่ใช่ราคาสอน ***นอกสถานที่
โทร.081- 3482206