ให้เช่าจตุคาม  รุ่น 12นักษัตร
หนิง ติดต่อได้ที่  087-9375500
16 เม.ย. 2550
ให้เช่าจตุคามรามเทพ  รุ่น  *นักษํตร

1.  ดำเนื้อไม้ฝังหัวนะโม(พิมพ์ใหญ่) ราคา    10,000  บาท
2.  ลอยองค์ห้อยคอเงินแท้  ราคา      8,000   บาท
3.  ขาวปัดนาค(พิมพ์เล็ก)  ราคา     2,000   บาท
4.  บูรณเจดีย์ราย ปี45  (เนื้อดำ)         20,000    บาท