ให้เช่าเหรียญจตุคามรามเทพ  มือปราบสิบทิศ เหรียญทองแดง
สันต์
26 เม.ย. 2550
เหรียญทองแดง ขนาด ๓.๒ ซม. ราคา ๑,๗๐๐ บาท  โทร.๐๘๑-๔๕๐๖๖๖๑