Seiko ไม่ผ่านการใช้ราคาปกติ11,250 บาท
เสาวนีย์
26 เม.ย. 2550
ไม่ผ่านการใช้เลย ระบบปฏิทินอัจฉริยะ 100 ปี ,Meter Map ค่าความผิดพลาด +/- 15 วินาที ต่อปี กันน้ำ 200 เมตร ขาย 7,500 บาท