เครื่องสำรองไฟฟ้า
คุณวิเชียร
29 พ.ค. 2549
ทางบริษัทได้จำหน่ายเครื่องสำรองไฟฟ้า,เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า,หม้อแปลงไฟฟ้าขนาดต่างๆ,แบตเตอรี่ขนาดต่างๆ,หลอดยูวี,หลอดอินฟาเรดสนใจติดต่อ029065730-1,097779577