ให้เช่าจตุคาม
sutee

28 เม.ย. 2550
พระผงสุริยัน - จันทรา (พระปิดตาพังพระกาฬ หลักเมือง49)
เข้าพิธีพระบรมธาตุ วัดนางพระยาและศาลหลักเมืองที่นครศรีธรรมราช