เชิญสั่งจองจตุคามรามเทพ
wimut
1 พ.ค. 2550
จากกระแสความนิยมในองค์จตุคามรามเทพ  ทำให้ผู้เช่าส่วนใหญ่ขาดความมั่นใจในการเช่าบูชาเนื่องจากกลัวของปลอม และราคาเช่าบูชาแพงเกิดไป ชมรมคนรักษ์ถิ่น จ.พิจิตร – อุตรดิตถ์  ได้รับมอบหมายจากโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร  เขตบางพลัด   กทม. ให้ช่วยหาทุนสนับสนุน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13    (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ต.ท่าแฝก อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ ตามโครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง จึงได้จัดทำวัตถุมงคล ประเภทเนื้อผง โดยนำหลวงพ่อเงินวัดบางคลาน  อ.โพทะเล จ.พิจิตร  ซึ่งเป็นอริยสงฆ์ที่ทรงอานุภาพความศักดิ์สิทธิ์   และองค์จตุคามรามเทพ  มารวมไว้ ในองค์เดียวกัน
            ชมรมฯ ได้จัดสร้างเพียงเนื้อเดียว และพิมพ์เดียว ขนาด 3  ซม. มี 5 สี  คือ  ดำ  แดง  เหลือง  ขาว  บูชาองค์ละ  200  บาท  จัดสร้างสีละ  7,500  องค์   และสีก้นครก(นำสี่สีมารวมกัน และผสมเส้นเกศาสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์  (พุฒ) เจ้าอาวาสวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร)  บูชาองค์ละ  500  บาท จัดสร้าง  3,333  องค์        รวม  5  สี  จัดสร้างทั้งหมด  33,333  องค์   จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านได้โปรดช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ด้วยจะเป็นความกรุณาอย่างยิ่ง ขณะนี้วัตถุมงคลได้จัดสร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วผ่านพิธีชัยมังคลาภิเษกที่   วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร  วัดหลวงพ่อเงินวัดบางคลาน    พิธีเทวาภิเษกที่วัดบรมธาตุ ศาลหลักเมือง         จ.นครศรีธรรมราช   และจะนำเข้าพิธีพุทธาภิเษกที่วัดกะปง   จังหวัดพังงา   ต่อไป
            จึงเรียนมายังท่านผู้มีเกียรติ  และพุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญสั่งจองวัตถุมงคลหลวงพ่อเงินบางคลาน – จตุคามรามเทพ “รุ่นสมปรารถนา” เปิดสั่งจองตั้งแต่ วันที่  19  เมษายน  2550   ปิดสั่งจองวันที่  23  มิถุนายน  2550  กรณีที่สั่งจองมาครบจำนวนแล้ว  ทางชมรมฯจะแจ้งปิดรับการสั่งจอง    และจะส่งมอบวัตถุมงคลทันที  โดยสั่งจอง และธนาณัติสั่งจ่าย  ปณ.บางอ้อ ในนามนายชัยสิทธิ์  ดอนท้วม  ผู้อำนวยการโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กทม. 10700 หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า(ออมทรัพย์) ชื่อบัญชีนายชัยสิทธิ์  ดอนท้วม บัญชีเลขที่  031-0-00177-3   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 085-8058756 ,081-5104902,085-9847848
www.wimut.moe.go.th