เย็นสบายแบบประหยัดไฟฟ้าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ www.denkitech.com
denkitech

2 พ.ค. 2550
เครื่องลดอุณหภูมิแบบประหยัดพลังงาน โดยใช้หลักการน้ำผ่านคอยล์กระดาษ(Celpad
หรือ Evap coil)ประเภทเดียวกับที่ใช้ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์แบบปิด ซึ่งเหมาะกับการใช้งานในพื้นที่เปิดโล่ง
หรือมีอากาศถ่ายเทได้ดี ได้แก่
1.โรงปั่นด้าย โรงกลึง โรงงานผลิตถ้วยชาม
2.โรงงานเคมี โรงผสมโลหะ โรงงานฮาร์ดแวร์ และโรงงานหนัง
3.โรงงานเครื่องจักร เครื่องลายคราม โรงงานทำสารเคมีโลหะกรรม
4.โรงเคลือบ อิเลคทรอนิกส์ ผลิตรองเท้า พิมพ์และย้อม
5.โรงงานพลาสติก เสื้อผ้า พิมพ์หนังสือ โรงงานทำ*บห่อ และโรงงานทำอาหาร
6.ห้องสมุด โรงเรียน ห้องรับรอง ซุปเปอร์มาร์เก็ต คลังสินค้า
7.ห้องครัว ตลาด ที่จอดรถใต้ดิน สถานีรถไฟ สถานีขนส่ง
8.เรือนกระจากสำหรับปลูกต้นไม้ ดอกไม้ ฟาร์มสัตว์
9.สวนดอกไม้ ส่วนผลไม้ ที่เป็นที่โล่ง
10.การติดตั้งภายในบางส่วนที่ต้องการความชื้น
*.เหมาะกับสถานที่ที่มีความชื้น อุณหภูมิต่ำ และสถานที่ที่เป็นมลพิษ
*.งานแสดงสินค้า งานเปิดตัวสินค้า
ใช้กระแสไฟน้อยรวมถึงใช้น้ำเป็นตัวทำความเย็น ทำให้ประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
เหมาะกับสภาวะสิ่งแวดล้อมของโลกในปัจจุบัน และยังไม่มีละอองน้ำเหมือนกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ทำให้        
ได้อากาศที่สดชื่น เย็นสบาย สนใจผลิตภัณฑ์ทั้งแบบซื้อหรือให้เช่าติดต่อได้ที่ คุณเทียนเทพ กุ้ยบำรุง
เบอร์โทรศัพท์ 084-0888750 , แฟกซ์. 02-9069317 หรือที่ e-mail : denkitech@cslox*.com
เข้าดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ หรือ ชมภาพการเข้าร่วมงานมหกรรมพืชสวนโลกและงานสวนสมุนไพรไทยของ
บมจ. ปตท.ที่จ.ระยอง ได้ที่ WWW.DENKITECH.COM
# เรายังมีเครื่องควบคุมอุณหภูมิสำหรับตู้ควบคุมต่าง ๆ เช่น เครื่องจักร อินเวอร์เตอร์ พีแอลซีคอนโทรล ฯลฯ และรับปรึกษาปัญหาเครื่องจักรกลต่าง ๆ ด้วย #