จดทะเบียนธุรกิจ  ทำบัญชี ปิดงบ visa&workpermit
วิภาพร
3 พ.ค. 2550
สำนักงานบัญชี  ครีซิทิฟ บัญชี และ กฎหมาย ทางบริษัทเรา มีการรับจัดทำบัญชีให้กับบริษัทต่าง ๆ   ซึ่งท่านสามารถได้รับบริการจากบริษัทเราด้วยทีมงานมืออาชีพ ตามระบบการตรวจสอบของกรมสรรพากรและกระทรวงพาณิชย์ ด้วยการบริการที่ดี  ราคาถูก และไว้วางใจไว้ดังนี้- จัดทำงบการเงิน งบกำไรขาดทุน /งบดุล / รายเดือน  และจัดทำงบรายปี      โดยผู้ที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงพาณิชย์ - จัดทำบัญชีและบริการยื่นแบบภาษีอากรทุกประเภท - ขึ้นทะเบียนประกันสังคม จัดส่งประกันสังคม- วางแผนบัญชี ให้คำแนะนำวิธีการบัญชีเพื่อผลด้านภาษีอากรที่ดีและถูกต้องปิดงบสิ้นปี    - ตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากกระทรวงพาณิชย์- แก้ไขปัญหาภาษีอากรกรณีมีปัญหาถูกปรับ ถูกประเมินภาษีย้อนหลังจาก กรมสรรพากร- จดทะเบียนนิติบุคคล (บริษัทจำกัด / ห้างหุ้นส่วนจำกัด / คณะบุคคล)- จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม / ภาษีธุรกิจเฉพาะ- จดทะเบียนขอเลขที่ผู้เสียภาษีอากร- จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุกประเภท- รับปรึกษาและว่าความคดีแพ่ง / คดีอาญาทั่วราชอาณาจักร- เครื่องหมายการค้า- VISA & WORKPERMITติดต่อได้ที่สำนักงานบัญชี ครีซิทิฟ บัญชี และ กฎหมาย 75 ซอยพร้อมพงษ์ ถนนประชาสงเคราะห์   แขวงดินแดง  เขตดินแดง   กรุงเทพมหานครโทร       02-2482466 มือถือ  086-3006892เมล์     *@calaccount.comหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่http://www.cresitiveaccounting.com