จตุคาม3รุ่นของแท้
แม็ค
3 พ.ค. 2550
จตุคาม3รุ่นของแท้ จากนครฯรุ่นย้อนยุคปลุกเสกวัดพระธาตุ 17/3/2550 1,200บาท  รุ่นโคตรเศรษฐีปลุกเสกวัดพระธาตุ 17/3/2550 1,000บาท
รุ่นสินทรัพย์มั่นคงปลุกเสกวัดกุดี 9/3/2550 1,500บาท ติดต่อคุณแม็ค 086-6244488