จตุคามรามเทพ  รุ่น "สมบัติเทวสิทธิ์"
ธีรพล
8 พ.ค. 2550
รายได้ : เพื่อสร้างศาลาการเปรียญ วัดเทวสิทธิ์ ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช
มหาพิธีเทวา - พุทธาภิเษก ณ ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช และวัดพระมาหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช

7 พิธีกรรม 7 วาระมหามงคล (ครบถ้วนพลังธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ)
วาระที่ 1 วันที่ 9 พฤษภาคม 2550
ประกอบพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดและเจ้าพ่อไม้ดัก และประกอบพิธีบวงสรวง
เททองนำฤกษ์ และเปิดพิมพ์พระผงกดนำฤกษ์ ณ วัดเทวสิทธิ์ อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช
พราหมณ์โชติ เป็นเจ้าพิธี พร้อมพระเกจิอาจารย์สายเข้าอ้อ

วาระที่ 2 วันที่ 16 พฤษภาคม 2550
ประกอบพิธีบวงสรวง ณ เขาธง (ศาลาพ่อท่านคล้าย) พราหมณ์โชติ เป็นเจ้าพิธี

วาระที่ 3 วันที่ 20 พฤษภาคม 2550
ประกอบพิธีบวงสรวงจ้าวสมุทร ปลุกเสกกลางทะเล ณ ปากพนัง
พราหมณ์โชติ เป็นเจ้าพิธี พร้อมพระเกจิอาจารย์สายเขาอ้อ

วาระที่ 4 วันที่ 9 มิถุนายน 2550
ประกอบพิธีบวงสรวงปฐมกษัตริย์ แห่งอาณาจักรศรีวิชัย และองค์พ่อจตุคาม รามเทพ
ณ เทวสถานวังโบราณ อ.ลานสกา นครศรีธรรมราช พราหมณ์โชติ เป็นเจ้าพิธี

วาระที่ 5 วันที่ 9 กรกฎาคม 2550
เข้าร่วมพิธีบวงสรวงสมโภชมหาเทวาภิเษก พุทธาภิเษก "รุ่นพุทธภูมิ" ณ วัดคอหงส์
พระใบฎีกา ปราณพ (หลวงหนุ่ย) เป็นเจ้าพิธี

วาระที่ 6 วันที่ 9 กันยายน 2550
ประกอบพิธีบวงสรวงมหาพุทธาภิเษก เทวาภิเษก ณ ศาลหลักเมือง นครศรีธรรมราช
พราหมณ์โชติ เป็นเจ้าพิธี

วาระที่ 7 วันที่ 10 กันยายน 2550
ประกอบพิธีบวงสรวงสมโภช มหาพุทธาภิเษก กลางหาวรับแสงสุริยัน จันทรา
ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
พระราชธรรมสุธี เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นเจ้าพิธี


เยาวราชพระเครื่อง   อ เมือง จ นครศรี  0896455255   075317924