รับทำลายไม้ลายเคฟล่าในรถยนต์งานเนียบรับประกัน2ปีพร้อมถอดและติดตั้งฟรี
nezumi

5 มิ.ย. 2549
จำหน่าย-รับทำลายไม้ ลายเคฟล่าร์ ลายคาร์บอนซ์ ในรถยนต์
(ทุกยี่ห้อ ทุกรุ่น ยกเว้นรถตระกูลยุโรป)
ติดต่อตัวแทนจำหน่าย : สรพงษ์  09-4110063 [24 ชั่วโมง], Email : supernezumi@hotmail.com   MSN : supernezumi@hotmail.com

รถยี่ห้อ TOYOTA   รายการและราคาต่อชุด
1].COROLLA 1.6 ALTIS
ลำดับที่ รายการอุปกรณ์ต่อชุด
1 แผงครอบสวิทซ์ควบคุมแอร์
2 ฝาปิดกล่องเก็บของ
3 ฝาปิดที่เขี่ยบุหรี่
4 ครอบเกียร์
5 สวิทซ์กระจกไฟฟ้า หน้าซ้าย
6 สวิทซ์กระจกไฟฟ้า หน้าขวา
7 สวิทซ์กระจกไฟฟ้า หลังซ้าย
8 สวิทซ์กระจกไฟฟ้า หลังขวา
9.แผงครอบวิทยุ
10.ครอบช่องแอร์ซ้าย-ขวา มี 2 ชิ้น
**รายการที่ 1-8 มี 8 ชิ้น รวมราคาชุดละ 6,000
**รายการที่ 1-10  ชุดพิเศษสั่งทำต่างหาก ราคาชุดละ 7,500
หมายเหตุ : ลายเคฟล่าเพิ่มชุดละ 1000
สินค้าทุกชิ้นรับประกันคุณภาพ 2 ปี

2].CAMRY
ลำดับที่ รายการอุปกรณ์ต่อชุด
1 ครอบวิทยุ
2 แผงครอบสวิทซ์ควบคุมแอร์
3 ฝาปิดกล่องเก็บของ
4 ฝาครอบสวิทซ์ ECT
5 ฝาปิดที่เขี่ยบุหรี่
6 ครอบเกียร์
7 ฝาปิดที่วางแก้วน้ำ
8 สวิทซ์กระจกไฟฟ้า หน้าซ้าย
9 สวิทซ์กระจกไฟฟ้า หน้าขวา
10 สวิทซ์กระจกไฟฟ้า หลังซ้าย
11 สวิทซ์กระจกไฟฟ้า หลังขวา
12 ที่เขี่ยบุหรี่ หลังซ้าย
13 ที่เขี่ยบุหรี่ หลังขวา
14 ฝาปิดที่วางแก้วน้ำด้านหลัง
15 ฐานรองแก้วน้ำด้านหลัง
***รวมรายการที่ 1-15 มี 15 ชิ้น รวมราคาชุดละ 7,800


3].VIGO+FORTUNER
ลำดับที่ รายการอุปกรณ์ต่อชุด ราคา
1 ครอบวิทยุ
2 แผงครอบแอร์ ซ้าย
3 แผงครอบแอร์ ขวา
4 สวิทซ์กระจกไฟฟ้า หน้าซ้าย
5 สวิทซ์กระจกไฟฟ้า หน้าขวา
6 สวิทซ์กระจกไฟฟ้า หลังซ้าย
7 สวิทซ์กระจกไฟฟ้า หลังขวา
***รายการที่ 1-5 เป็น VIGO-CAB ราคาชุดละ 4,500
***รายการที่ 1-7 เป็น VIGO 4 ประตู ,VIGO PRERUNNERและ FORTUNER ราคาชุดละ 5,500

อุปกรณ์ที่สามารถสั่งเพิ่มได้
ลำดับที่ รายการอุปกรณ์ต่อชุด ราคา
1 หัวเกียร์เล็ก 4 W 850
2 หัวเกียร์เล็ก M/T - A/T 1000
3 ครอบเกียร์ 1000
4 คอลโซนกลาง 3,700
5 ฝาปิดกล่องเก็บของ 2,000
6 แผงที่จุดบุหรี่ 2,000
7 ช่องใส่เหรียญ 500
8 ด้านล่างช่องแอร์ซ้าย-ขวา (เฉพาะ FORTUNER) 800
9 ที่เก็บของด้านบนติดกระจกมองหลัง 1,500
10 ที่เก็บของด้านบนที่นั่งคู่คนขับ 2,000
11.ที่วางแก้วน้ำ 500
12.ที่เขี่ยบุหรี่ 500

4].YALIS
ลำดับที่ รายการอุปกรณ์ต่อชุด ราคา
1 ฝาครอบสวิทซ์ไฟฉุกเฉิน
2 ฝาครอบสวิทซ์
3 สวิทซ์กระจกไฟฟ้า หน้าซ้าย
4 สวิทซ์กระจกไฟฟ้า หน้าขวา
5 มือจับที่ปิดประตู หน้าซ้าย
6 มือจับที่ปิดประตู หน้าขวา
7 ครอบเกียร์

***รายการที่ 1-6 เป็นเกียร์ M/T ราคาชุดละ 5,000
***รายการที่ 1-7 เป็นเกียร์ A/T ราคาชุดละ 5,800
หมายเหตุ : ลายเคฟล่าเพิ่ม ชุดละ 1000


5].VIOS
ลำดับที่ รายการอุปกรณ์ต่อชุด
1 แผงครอบวิทยุ
2 แผงครอบสวิทซ์ควบคุมแอร์
3 สวิทซ์กระจกไฟฟ้า หน้าซ้าย
4 สวิทซ์กระจกไฟฟ้า หน้าขวา
5 สวิทซ์กระจกไฟฟ้า หลังซ้าย
6 สวิทซ์กระจกไฟฟ้า หลังขวา
7 ครอบเกียร์
***รายการที่ 1-6 เป็นเกียร์ M/T ราคาชุดละ 4,500
***รายการที่ 1-7 เป็นเกียร์ A/T ราคาชุดละ 5,500
หมายเหตุ : ลายเคฟล่าร์เพิ่ม ชุดละ 1000


6].SPORT RIDER
ลำดับที่ รายการอุปกรณ์ต่อชุด ราคา
1 แผงคอลโซนเรือนไมล์
2 แผงคอลโซนวิทยุ
3 ฝาครอบสวิทซ์กระจก FL
4 ฝาครอบสวิทซ์กระจก FR
5 ฝาครอบสวิทซ์กระจก หลัง RL
6 ฝาครอบสวิทซ์กระจก หลัง RR
***รวม ราคาชุดละ 5,000

7].TIGER (CAB)
ลำดับที่ รายการอุปกรณ์ต่อชุด ราคา
1 แผงคอลโซนเรือนไมล์
2 แผงคอลโซนวิทยุ
3 ฝาครอบสวิทซ์กระจก FL
4 ฝาครอบสวิทซ์กระจก FR
                                        รวม ราคาชุดละ 4,500
TIGER (4  ประตู)
ลำดับที่ รายการอุปกรณ์ต่อชุด
1 แผงคอลโซนเรือนไมล์
2 แผงคอลโซนวิทยุ
3 ฝาครอบสวิทซ์กระจก FL
4 ฝาครอบสวิทซ์กระจก FR
5 ฝาครอบสวิทซ์กระจก หลัง RL
6 ฝาครอบสวิทซ์กระจก หลัง RR
                                          รวม ราคาชุดละ  5,5008].ISUZU D-MAX [CAB]
ลำดับที่ รายการอุปกรณ์ต่อชุด ราคา
1 แผงครอบวิทยุ
2 ครอบเกียร์
3 ครอบช่องแอร์หน้า ซ้าย
4ครอบช่องแอร์หน้า ขวา
5.ที่เขี่ยบุหรี่  
6.ฝาครอบสวิทซ์กระจก หน้า ซ้าย
7 ฝาครอบสวิทซ์กระจก  หน้า ขวา
      ***รวม ราคาชุดละ 5,500

ISUZU D-MAX [สี่ประตู]
ลำดับที่ รายการอุปกรณ์ต่อชุด ราคา
1 แผงครอบวิทยุ
2 ครอบเกียร์
3 ครอบช่องแอร์หน้า ซ้าย
4ครอบช่องแอร์หน้า ขวา
5.ที่เขี่ยบุหรี่
6.ฝาครอบสวิทซ์กระจก หน้า ซ้าย
7 ฝาครอบสวิทซ์กระจก  หน้า ขวา
8 ฝาครอบสวิทซ์กระจก  หลังซ้าย
9  ฝาครอบสวิทซ์กระจก  หลัง ขวา
***รายการที่ 1 – 9 ชุดมาตราฐาน รวม ราคาชุดละ 6,500

อุปกรณ์ที่สั่งเพิ่มได้
1.ครอบที่เปิดประตูหน้า ขวา   500
2.ครอบที่เปิดประตูหน้า ซ้าย   500
3.ครอบที่เปิดประตูหลัง ขวา 500
4.ครอบที่เปิดประตูหลัง ซ้าย 500
5.หัวเกียร์       1000
6.คอลโซนเรือนไมล์  1500


9].MITSU-STRADA[CAB]
ลำดับที่ รายการอุปกรณ์ต่อชุด ราคา
1 แผงคอลโซนเรือนไมล์             3.ฝาครอบสวิทซ์กระจกไฟฟ้าหน้า ซ้าย - ขวา
2 แผงคอลโซนวิทยุ
                รวม ราคาชุดละ 5,500

MITSU-STRADA [สี่ประตู]
ลำดับที่ รายการอุปกรณ์ต่อชุด ราคา
1 แผงคอลโซนเรือนไมล์    3.ฝาครอบสวิทซ์กระจกไฟฟ้า หน้า – หลัง ซ้าย - ขวา
2 แผงคอลโซนวิทยุ  
รวม ราคาชุดละ 6,500


10].รถยี่ห้อ FORD
ลำดับที่ รายการ ราคาต่อชุด โดยประมาณ
1 กระบะ 5,000
2 รถเก๋ง 5,500
3 รถ VAN 6,500

11].Toyota Avanza
1 แผงครอบวิทยุ
2.ที่เขียบุหรี่
3 สวิทซ์กระจกไฟฟ้า หน้าซ้าย
4 สวิทซ์กระจกไฟฟ้า หน้าขวา
5 สวิทซ์กระจกไฟฟ้า หลังซ้าย
6 สวิทซ์กระจกไฟฟ้า หลังขวา
 ****รวมรายการที่  1-6 ชุดละ 5,000   บาท

      *******สินค้ารับประกันคุณภาพ 2 ปี ทุกชิ้น********************

หมายเหตุ : 1.บางรุ่นมีอะไหล่สำรองพร้อมติดตั้งได้เลยไม่ต้องถอดออกมาทำ แต่บางรุ่นไม่มีโดยเฉพาะรถรุ่น
       เก่าๆ ต้องใช้เวลาทำประมาณ 3 วัน
 2.นอกเหนือจากรายการดังกล่าวต้องประเมินราคาอีกทีครับ โดยต้องดูตามชิ้นที่ทำ ไม่รับทำรถ    
                        ตระกูลยุโรปครับ  
http://www.pantipmarket.com/view.php?id=A4355374