เครื่องสำรองไฟฟ้า
วิเชียร
6 มิ.ย. 2549
มีเครื่องสำรองไฟฟ้าจำหน่าย,เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า,ไฟฉุกเฉิน,แบตเตอรี่ขนาดต่างๆ,หลอดยูวี,หลอดอินฟาเรดสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 097779577