พระจิตรลดา รุ่นครองราชย์60ปี
2517

21 พ.ค. 2550
ร่วมเป็นหนึ่งในงานครั้งประวัติศาสตร์ ฉลองศิริราชสมบัติครบ 60ปี พุทธศักราช 2549

เพื่อร่วมเผยแพร่ และแสดงความจงรักภักดี แด่พ่อหลวงของแผ่นดิน ที่ทรงเสียสละเพื่อปวงชนชาวไทย โดยมิได้ทรงคำนึงถึงความเหน็ดเหนื่อย ตลอดระยะเวลา 60 ปี

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกท่าน มาร่วมหลอมรวมดวงใจ 60 ล้านดวง แสดงความจงรักภักดี ถวายแด่พระองค์ท่าน เพื่อตอบแทนพระคุณของพระองค์ท่านที่ทรงเสียสละเพื่อปวงชนชาวไทย โดยมิได้คำนึงถึงความเหน็ดเหนื่อยตลอดระยะเวลา 60 ปี

โดยการเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทท่านในการปฏิบัติความดี

- ในด้านการดำรงชีวิต ด้วย เศรษฐกิจพอเพียง
- ในด้านความกตัญญู ต่อ สมเด็จย่าฯ
- ในด้านการเสียสละต่อแผ่นดิน ทรงใช้ชีวิตอย่างสมถะ และทรงครองแผ่นดิน โดยใช้หลักทศพิศราชธรรม
- ในด้านรู้รักษ์วัฒนธรรมไทย

โครงการหนังสือดี "ชีวิตสมถะ" "พระจิตรลดา"
ในชุดประกอบด้วย
1. หนังสือดี "ชีวิตสมถะ" "พระจิตรลดา" ประวัติความเป็นมาของพระสมเด็จจิตรลดา
2. ลิสแบรนด์ (เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี)
3. วีซีดี. พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
4. รูปภาพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงผนวช
5. สติกเกอร์ เรารัก(รูปหัวใจแทนคำว่ารัก)ในหลวง
6. บัตรถวายพระพร
7. บัตรคาถาเงินล้าน
8. สติกเกอร์ สะท้อนแสง ตราสัญลักษณ์ ทรงครองราชย์ 60 ปี
9. ที่สำคัญที่สุด คือ พระสมเด็จมหามงคล รุ่นทรงครองราชย์ 60 ปี ซึ่งเป็นตัวแทนเครื่องยึดเหนี่ยวให้ประชาชน ผู้มีไว้ครอบครองบูชาทำความดี และเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระองค์ท่าน ก็จะได้รับ
ความสุข ความเจริญ ความร่ำรวย
ได้รับพระราชทานมวลสารศักดิ์สิทธิ์ พร้อมทั้งพระจีวรจาก เจ้าพระคณสมเด็จญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
โดยมีพระเกจิอาจารย์ * วัดที่มีชื่อเสียง นั่งปรกอธิษฐานจิตปลุกเสก
1. หลวงปู่ทิม  วัดพระขาว  จ.พระนครศรีอยุธยา
2. หลวงพ่อรวย  วัดตะโก  จ.พระนครศรีอยุธยา
3. หลวงพ่อเพิ่ม  วัดป้อมแก้ว  จ.พระนครศรีอยุธยา
4. หลวงพ่อพูน  วัดบ้านแพน  จ.พระนครศรีอยุธยา
5. หลวงพ่อเจือ  วัดกลางบางแก้ว  จ.นครปฐม
6. หลวงพ่ออุ้น  วัดตาลกง  จ.เพชรบุรี
7. หลวงพ่อพูนทรัพย์  วัดอ่างศิลา  จ.ชลบุรี
8. หลวงพ่อเอียด  วัดไผ่ล้อม  จ.พระนครศรีอยุธยา
9. หลวงพ่อเฉลิม  วัดพระญาติ  จ.พระนครศรีอยุธยา
10. หลวงพ่อประโยชน์  วัดเสร็จ  จ.สมุทรสงคราม
*. หลวงพ่ออุดม  วัดประทุมคณาวาส  จ.สมุทรสงคราม
*. หลวงพ่อธงชัย  วัดไตรมิตร  จ.กรุงเทพมหานคร

ในอดีตที่ผ่านมา ผู้ที่มีโอกาสรับใช้ และทำคุณงามความดีต่อแผ่นดินและพระองค์ท่าน ได้มีโอกาสได้รับพระราชทาน สิ่งซึ่งมีคุณค่ามหาศาล ซึ่งเป็นการตอบแทน ผลแห่งคุณงามความดี หรือเป็นการใช้กำลังใจกับการทำคุณงามความดี โดยมิได้เลือกชั้นวรรณะ คือ ได้พระราชทาน พระสมเด็จแบบพิเศษ "หลวงพ่อจิตรลา" ขึ้นในปีพุทธศักราช 2508 ณ. พระตำหนักจิตรลดา

หลวงพ่อจิตรลดา หรือ พระสมเด็จจิตรลดา นับเป็นพระเครื่องพิมพ์เดียวในประวัติศาสตร์ชาติไทย ที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างด้วยฝีพระหัตถ์ของพระองค์ท่าน ทรงเทพิมพ์เองในยามดึกสงัดเพียงลำพังพระองค์ ด้วยพระประสงค์ พระราชทานแก่ผู้ประกอบคุณงามความดีต่อแผ่นดิน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานพระพิมพ์ให้แก่ข้าราชบริพารหลายระดับ แต่ในระยะแรกทราบกันภายในว่า ไม่ทรงโปรดให้เป็นข่าวแพร่สะพัด ผู้ที่ได้รับพระราชทาน ต่างถือ เป็นสิริมงคลอย่างสูงสุดหาที่เปรียบมิได้ กระนั้นก็ดีเมื่อความศักดิ์สิทธิ์ในพระพุทธคุณของหลวงพ่อจิตรลดา หรือ พระสมเด็จจิตรลดาได้ปรากฎแพร่ออกมา และพระองค์ยังได้ทรงพระราชทานด้วยพระหัตถ์ ก็ยิ่งทำให้เกิดศรัทธาแรงกล้า มีพสกนิกรจำนวนมากพากันก้มกราบบังคมทูลขออยู่ไม่ขาด

ด้วยพระราชศรัทธาปสาทะ อันแรงกล้าในพระพุทธศาสนา ทรงอธิษฐานจิตพระบุญาบารมี น้อมนำ พระพุทธคุณด้วยพระราชหฤทัยมั่นสู่องค์พระ ผนึกรวมด้วยคุณพระรัตนตรัย และวัตถุมงคลศักดิ์สิทธิ์จากทั่วประเทศ แม้จะไม่ผ่านพิธีพุทธาภิเษก เช่นพระเครื่องทั่วไป

แต่เชื่อแน่ว่า ด้วยพระบารมีอันสูงล้นหาที่สุดมิได้ ของพระองค์ ย่อมดลบันดาลให้ พระสมเด็จ "หลวงพ่อจิตรลดา" เปี่ยมล้นด้วยพระพุทธานุภาพอำนวยสิริมงคล ให้แก่ผู้ที่นำไปบูชา ด้วยเลื่อมใสศรัทธาอย่างสูงสุดแน่นอน

จำนวนสร้าง พระสมเด็จจิตรลดา หากยึดเอาจากตัวเลขข้อมูลในใบพระราชทานที่กำกับองค์พระ พอจะประมวลได้ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงสร้างพระนับตั้งแต่เดือน 10 ปี 2508 จนถึงเดือน 9 ปี 25* จำนวนทั้งสิ้น เพียง 2975 องค์เท่านั้น (ไม่เกิน 3000 องค์)

มาจนถึงปัจจุบันนี้ พระองค์ท่านทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์ โดยมิได้ทรงคำนึงถึงความเหน็ดเหนื่อย เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั่วทุกภาคทุกจังหวัดของประเทศไทย และทรงห่วงใยประชาชนของพระองค์ท่านทุกคน

ดังนั้นทางคณะผู้จัดทำและเผยแพร่ โครงการหนังสือดี "ชีวิตสมถะ" พระจิตรลดา จึงได้ปรึกษาหารือ และมีความเห็นว่า เราน่าจะร่วมกันตอบแทนบุญคุณของแผ่นดินและเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระองค์ท่าน ด้วยการแสดงความจงรักภักดี ร่วมเฉลิมฉลองทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พร้อมทั้งช่วยเผยแพร่การทำความดี ถวายแด่พระองค์ท่าน เพื่อให้พระองค์ท่านทรงหายเหนื่อย

จึงได้ของพระบรมราชานุญาต อันเชิญตราสัญลักษณ์ทรงครองราชย์ 60 ปี ลงบนหนังสือ "ชีวิตสมถะ" "พระจิตรลดา" และจัดสร้างพระสมเด็จมงคล รุ่นทรงครองราชย์ 60 ปี เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว และเตือนใจให้ทำความดี ถวายแด่ในหลวงเพื่อตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน พร้อมทั้งช่วยเผยแพร่สิ่งที่ประชาชนคนไทยควรรับรู้ และนำมาเป็นแบบอย่าง เพื่อ ความสุข ความเจริญ และความร่ำรวย

วัตถุประสงค์ในการจัดสร้างโครงการมหามงคล ครองราชย์ 60 ปี หนังสือดี "ชีวิตสมถะ" "พระจิตรลดา"
1. เพื่อร่วมถวายความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทินทูน สถาบัน พระมหากษัตริย์
2. เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
3. เพื่อช่วยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยนำเงินส่วนหนึ่งไปพัฒนาวัด ในถิ่นทุรกันดาร และวัดทางภาคใต้
4. เพื่อจัดตั้งหน่อยงานช่วยเหลือประชาชน ทางกฎหมาย
5. เพื่อจัดสร้างห้องสมุดเคลื่อนที่ 76 จังหวัด ช่วยเผยแพร่ข้อมูลข่าว และความรู้ ให้แก่ประชาชนในชนบท

ราคาพิเศษ จัดจำหน่ายเพียงชุดละ 299.- เท่านั้น สามารถสั่งจองล่วงหน้าได้ที่ผู้ประสานงานโครงการ  จัดสร้างจำนวนจำกัด จัดจำหน่ายทั่วประเทศเพียง 600,000 ชุดเท่านั้น

ทำพิธีมหาพุทธาภิเษก ปฐมฤกษ์ "พระสมเด็จมหามงคล ทรงครองราชย์ 60 ปี" (พิมพ์สมเด็จพระจิตรลดา)

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร เวลา 13.00 น. โดยมีพระเกจิอาจารย์ * วัดที่มีชื่อเสียง นั่งปรกอธิษฐานจิตปลุกเสก

มวลสาร จากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และวัดสำคัญๆ จากทั่วทุกภาคของประเทศ ผงพุทธคุณจากพระคณาจารย์ ที่ประชาชนเคารพบูชาทั่วพระราชอาณาจักร

แต่ที่นี่ ไม่ต้องผ่านคนกลาง
ติดต่อผ่านตัวแทนได้ทันทีในราคา 299 บาท
สามารถสั่งจองพร้อมรับของได้ที่  นาย จิรเดช นรสิงห์  โทร 086-7898515

หมายเหตุ
ที่ตะวันนา มีจำหน่าย ราคา 999 บาท
ที่ห้างทองต่างๆ มีจำหน่าย ราคา 599 บาท
หรือสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.kingsamata.com