++++++++++บริการจดทะเบียนบริษัท,ห้างหุ้นส่วน,จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ,     แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ,ร่างสัญญาและตรวจสอบสัญญา++++++++++++
มนัส
24 พ.ค. 2550
บริการจดทะเบียนบริษัท,ห้างหุ้นส่วน,จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ,     แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ,ร่างสัญญาและตรวจสอบสัญญา

ค่าดำเนินการจดทะเบียนบริษัท (เฉพาะกรุงเทพ ,นนทบุรี) ไม่รวมค่าธรรมเนียม, ค่าอากรแสตมป์ ,ค่าคัดถ่ายเอกสารและรับรองเอกสาร จากกระทรวงพาณิชย์

1.จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท  5,000 บาท
2.จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด  3,500 บาท
3.จดทะเบียนร้านค้า คณะบุคคล 1,500 บาท
4.จดทะเบียนเลิกกิจการ 13,000 บาท
5.จดเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ กรรมการเข้าออก เปลี่ยนอำนาจกรรมการ วัตถุประสงค์ เพิ่มทุน ค่าบริการ
  รายการละ 2,000 บาท
6.ขอบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี และทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 1,000 บาท

ค่าดำเนินการจดเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์
1. จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายละ 8,500 บาท สำหรับสินค้าไม่เกิน 1 รายการ ถ้าเกินคิดเพิ่ม  
   รายการละ 500 บาท ราคาดังกล่าวรวมค่าธรรมเนียมและรวมค่าตรวจสอบแล้วแต่ไม่รวมกรณีการขอยื่น  
    อุทธรณ์เครื่องหมายการค้า

หมายเหตุ  การยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับ กรมทรัพย์สินทาง* นั้น ต้องได้รับการพิจารณาหลายขั้นตอน อาจต้องใช้เวลาอย่างน้อย  8-9 เดือน

1.  แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ รายการละ 5,000 บาท

บริการด้านสัญญาต่างๆ
1. ร่างสัญญา และตรวจสอบสัญญา ราคาตามแต่ตกลงกัน


สำหรับท่านที่อยู่ต่างจังหวัด หรือกรณีต้องการจะไปดำเนินการจดทะเบียนฯด้วยตนเอง รับจัดเตรียมเอกสารในการจดทะเบียนข้างต้นและส่งเอกสารผ่านอีเมล์ ในอัตราดังนี้

1. เอกสารสำหรับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท  3,000 บาท
2. เอกสารสำหรับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด  2,000 บาท
3. เอกสารสำหรับจดเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ กรรมการเข้าออก เปลี่ยนอำนาจกรรมการ วัตถุประสงค์ เพิ่มทุน   ค่าบริการ 1,000 บาท
4. ขอบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี และทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 500 บาท
5. เอกสารสำหรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า  4,000 บาท ภายหลังจากยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไปแล้วหากมีจดหมายจากกรมทรัพย์สินทาง*ให้ยื่นแบบฟอร์มตามที่กรมฯกำหนดไว้เพิ่มเติมอีก คิดค่าจัดเอกสารเพิ่มเติมฉบับละ 500 บาท (ราคาดังกล่าวไม่รวมกรณีการขอยื่นอุทธรณ์เครื่องหมายการค้าและท่านจะต้องไปดำเนินการตรวจสอบเครื่องหมายการค้าของท่านเองว่าซ้ำกับผู้อื่นหรือไม่)
หมายเหตุ  การยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับ กรมทรัพย์สินทาง* นั้น ต้องได้รับการพิจารณาหลายขั้นตอน อาจต้องใช้เวลาอย่างน้อย  8-9 เดือน
6. เอกสารสำหรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ 3,500 บาท

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :  มนัส       โทร 081-987-5973
                                                  ปาริยา    โทร 089-4*-1-4*

จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า มีสิทธิประโยชน์อย่างไร
1. เครื่องหมายการค้า ที่จดทะเบียนแล้วจะมีอายุการคุ้มครอง 10 ปี เมื่อครบกำหนดสามารถที่จะต่ออายุได้เป็นคราว ๆ คราวละ 10 ปี
2. มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าของท่าน
3. มีสิทธิในการทำสัญญาอนุญาตหรือโอนสิทธิ ให้ผู้อื่นใช้เครื่องหมายการค้าของท่าน
4. มีสิทธิฟ้องร้องและเรียกค่าสินไหมทดแทนได้ ในกรณีที่มีผู้ละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของท่าน

ประเภทของเครื่องหมายการค้า
1. เครื่องหมายการค้า (Trademark):  เป็นเครื่องหมายที่ใช้กำกับสินค้า เพื่อแสดงว่า สินค้า ที่ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างกับ สินค้า ที่ใช้เครื่องหมายของผู้อื่น เช่น AIS, DTAC
2. เครื่องหมายบริการ (Service Mark):  เป็นเครื่องหมายที่ใช้กับธุรกิจบริการ เพื่อแสดงว่า บริการ ที่ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างกับ บริการ ที่ใช้เครื่องหมายของผู้อื่น เช่น รูปดอกจำปีของการบินไทย
3. เครื่องหมายรับรอง (Certification Mark):  เป็นเครื่องหมายที่ใช้รับรองคุณภาพในสินค้าหรือบริการของผู้อื่น เช่น เครื่องหมายเชลล์ชวนชิม
4. เครื่องหมายร่วม (Collective Mark):  เป็นเครื่องหมายการค้าหรือบริการที่ใช้โดยบริษัท สมาคม สหกรณ์ สหภาพ สมาพันธ์ หรือรัฐวิสาหกิจ องค์กร์ในกลุ่มเดียวกัน เช่น รูปช้างในตะกร้อของเครือปูนซีเมนต์ไทย


+ + +ร่วมกันแสดงความคิดเห็น + + +

ร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่
แสดงความคิดเห็น *
สามารถพิมพ์ข้อความได้อีก ตัวอักษร
กรอกข้อมูลส่วนตัว
ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก กรอกข้อมูลที่นี่
โดย *
อีเมล์
สมัครสมาชิก คลิกที่นี่
- ใส่สีพื้นได้
- ได้นามแฝงประจำบอร์ด ไม่ซ้ำใคร
- อัพโหลดไฟล์ได้
สมาชิกกรอกข้อมูลที่นี่ ระบบจะดึงข้อมูลส่วนอื่นๆ มาให้โดยอัตโนมัติ
แนบไฟล์
แทรกรูปภาพได้ไม่เกิน 500 K, ไฟล์อื่นๆ (.zip, .swf) ไม่เกิน 0 K
รูปภาพต้องเป็น *.jpg หรือ *.gif เท่านั้น
ชื่อล็อกอิน *
รหัสผ่าน *